fbpx
Zorgprofessionals en dementie

Zorgprofessionals

Het primaire doel van instellingen voor mensen met dementie is deze doelgroep een veilige en dementievriendelijke leefomgeving te bieden. Hoewel de intenties van een instelling en de zorgprofessionals vaak goed zijn, blijken bewoners soms toch geagiteerd gedrag te vertonen. De oorzaak kan soms liggen in de leefomgeving die niet wordt begrepen door bewoners met dementie. Dementierealist kan met diverse methodes meekijken waar de oorzaken van dit (probleem)gedrag liggen en geeft advies hoe de leefomgeving daaraan kan worden aangepast.

Audits voor bestaande leefomgevingen

Een effectieve methode bij bestaande gebouwen is het uitvoeren van een audit door Dementierealist. Met een mobiele app screenen wij de leefomgeving van een afdeling of een compleet gebouw op dementievriendelijkheid en een dementievriendelijke inrichting. We kijken daarbij naar wet- en regelgeving en normen voor de inrichting van een instelling. De resultaten van de audit verwerken we in een rapport, compleet met aandachtspunten, foto’s en voorbeelden van situaties. Ook geven we hierin advies voor verbeterpunten.

Trainingen over dementie voor zorgprofessionals

Met trainingen en seminars aan zorgprofessionals maken wij de deelnemers bewust van de invloed van de omgeving op het gedrag van mensen met dementie. Door theorie te combineren met veel praktijkvoorbeelden én inbreng van de deelnemers kunnen zij na de training direct aan de slag om de omgeving van mensen met dementie te optimaliseren en (probleem)gedrag op te lossen.

Advies geven aan bouw-, zorg- en inrichtingsteams

Bij het ontwikkelen van een nieuw gebouw voor mensen met dementie of bij herbouw of herinrichting zet Dementierealist graag haar expertise in, bijvoorbeeld met advies aan het bouw-, zorg- of inrichtingsteam. We kunnen beginnen met centrale werksessies waarin betrokkenen situaties, opmerkingen en adviezen delen. Deze interactieve sessies zijn vaak leuk en interessant en genereren veel energie bij de deelnemers. Samen verkennen we de mogelijkheden en bepalen de grenzen daarvan. Dementierealist kan daarna een rapport uitbrengen om de situatie in kaart te brengen en geeft advies hoe de optimale situatie kan worden bereikt binnen de afgesproken grenzen. Zo’n rapport vormt een praktische basis bij de besluitvorming.

Begeleiden van projecten

Zorgprofessionals kunnen Dementierealist tevens inzetten als projectbegeleider bij bouw- en (her)inrichtingsprojecten voor leefomgevingen voor mensen met dementie. Met onze kennis over gedrag van mensen met dementie én van bouwen en inrichten zijn wij de ideale projectleider om kleine of grote (bouw)projecten te managen. Neem gerust contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken om uw project te bespreken.