fbpx
Dementie zorg Mantelzorgers en vrijwilligers

Mantelzorgers en vrijwilligers

Het belangrijkste doel van Dementierealist is om te zorgen voor een fijne woonomgeving voor bewoners met dementie. De omgeving heeft direct invloed op het gedrag van mensen met dementie. Mensen met dementie die geagiteerd gedrag vertonen, begrijpen hun omgeving  vaak niet meer en hebben baat bij het aanpassen ervan. Dementierealist is gespecialiseerd in het optimaliseren van leefomgevingen. In instellingen kan Dementierealist meekijken waar zich probleemsituaties voordoen. Door een ander kleurgebruik of het verplaatsen van een deur of meubel is vaak al veel winst te behalen.

Leefomgeving van mensen met dementie optimaliseren

Dementierealist heeft een audit ontwikkeld waarmee wij instellingen en afdelingen kunnen ‘scannen’ op dementievriendelijkheid. De audit-app geeft in een relatief kort tijdsbestek weer waar pijnpunten liggen en wat verbeterd kan worden.

Ook kunnen wij met architecten en bouwteams meedenken bij bouwtrajecten en advies geven hoe een gebouw zo dementievriendelijk kan worden gebouwd en ingericht. In het voortraject kunnen zorgprofessionals, bouwspecialisten, bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers dienen als informatiebron. In werksessies kunnen de betrokkenen informatie delen over situaties die bij de zorg voor mensen met dementie aan de orde komen en de mogelijkheden die de bouw heeft. Hieruit kunnen verbeterpunten komen om de woonomgeving te optimaliseren. Dementierealist kan hierbij optreden als projectbegeleider. Wij kunnen een werksessie begeleiden, een rapport schrijven over de bevindingen, advies uitbrengen voor de optimale situatie binnen de afgesproken kaders en het traject begeleiden tot aan de uiteindelijke realisatie. Dankzij onze kennis van zowel dementie als bouw en inrichten zijn wij een goede gesprekspartner voor alle partijen in dit traject.

Trainingen voor mantelzorgers & vrijwilligers

Verder biedt Dementierealist trainingen aan mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals om hen inzicht te geven in de invloed van de omgeving op het gedrag van mensen met dementie. Vaak kunnen eenvoudige veranderingen aan de leefomgeving al een wereld van verschil betekenen voor het gedrag van mensen met dementie. Meld u hier aan voor een training. Denkt u dat de woonomgeving van een bekende met dementie geoptimaliseerd kan worden? Beveel Dementierealist dan aan. Alvast bedankt voor uw vertrouwen!