fbpx

Audit dementievriendelijkheid

Audit bij instellingen voor mensen met dementie

Dementierealist kan in uw instelling een audit uitvoeren, gericht op de omgeving van bewoners met dementie. Voor deze audit hebben wij een app ontwikkeld, die in relatief korte tijd (een deel van) uw instelling ‘scant’ op dementievriendelijkheid (een dementievriendelijke inrichting). De app levert een schat aan bruikbare informatie op voor u als opdrachtgever.

Hoe dementievriendelijk is uw instelling?

Auditeren is een vak. Samen met en door de ogen van medewerkers, bewoners en inwoners hebben wij de dementie-app ontwikkeld om actuele situaties in een instelling te beoordelen. De audit-app toetst de locatie op een gestructureerde wijze op het gebied van normen en wet- en regelgeving in de opzet en inrichting van uw instelling. Naast het noteren van de resultaten geeft Dementierealist in een helder rapport een onderbouwing hiervan. Juist die onderbouwing is vaak de reden voor het doorvoeren van aanpassingen of voor een koerswijziging. Met aandachtspunten, foto’s, uitleg van de normeringen en voorzien van bruikbaar advies, kunt u er na de audit rapportage direct mee aan de slag.

Waardevolle scan

Een audit is een waardevol instrument om in relatief korte tijd zicht en inzicht te verkrijgen. Dementierealist heeft verschillende niveaus van auditeren ontwikkeld voor dementievriendelijkheid. Deze verschillen zitten bijvoorbeeld in het uitvoeren van een enkele afdelingsaudit of wellicht een audit voor de gehele instelling. 

Neem contact op voor meer informatie of een gesprek over de mogelijkheden.