fbpx

Advies

Advies aan bouw- en zorgteams bij dementie

Omgevingsfactoren hebben een enorm effect op het welbevinden van mensen. Dementierealist is gespecialiseerd in de omgevingsfactoren die invloed hebben op mensen met dementie. Deze groep mensen laat vaak onbegrepen (probleem)gedrag zien, zoals angst, boosheid of niet meer eten en drinken. Vaak is dit soort gedrag op te lossen door te kijken naar de leefomgeving. Dementierealist geeft advies aan bedrijven en organisaties bij de bouw, verbouw en herinrichting van deze leefomgevingen, zoals instellingen voor bewoners met dementie.

Beleving van kleuren en ruimte

De plaats van een deur, de kleuren van muur en vloer, het materiaal van vloerbedekking of de plaats van een zitbank, al deze factoren kunnen mede bepalen of mensen met dementie zich prettig voelen in een ruimte. Mensen met dementie hebben een ander verwerkingsfilter dan gezonde mensen. Daardoor is hun beleving van de omgeving totaal anders. Dementierealist heeft zich hierin gespecialiseerd en gebruikt deze kennis om bouw-, zorg- en inrichtingsteams te adviseren bij bouw- en inrichtingskwesties. Hoe eerder Dementierealist bij het bouw- of veranderproces wordt betrokken, hoe groter het effect op het gedrag van mensen met dementie.

Bouw en inrichting

Zowel in het voortraject als na de bouw kan onze expertise het verschil maken. De adviseurs van Dementierealist geven bouw advies rondom dementie en beschikken over de juiste bagage op het gebied van bouwen en inrichten. Wij kunnen op alle niveaus meepraten. Twijfelt u nog? In een gesprek leggen we u met plezier uit waar onze kennis en kunde ligt. Wij zien uw uitnodiging graag tegemoet!