Home

Hijlkje Lootsma

Dementierealist

Algemeen

Dementie is een verzamelnaam voor allerlei ziekten waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Een op de vijf mensen krijgt dementie. Hoe ouder mensen zijn hoe groter de kans is dat zij dementie krijgen. Door de vergrijzende bevolking is de verwachting dat het aantal mensen met dementie in Nederland de komende jaren fors zal toenemen. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de oorzaak en vormen van behandeling. Op termijn is dementie misschien zelfs te voorkomen of te genezen. Dat zou prachtig zijn maar op dit moment is het helaas nog niet zo ver. Nu is het vooral belangrijk om het leven van iemand met dementie en zijn naasten zo aangenaam mogelijk te maken. Het blijkt dat de omgeving voor iemand met dementie van grote invloed is op zijn welbevinden. Het is dus erg belangrijk dat de omgeving goed aansluit bij de wensen en behoeften van mensen met dementie. De Dementierealist ondersteunt u om dit te realiseren.

“De omgeving heeft altijd invloed op het gedrag”

De Dementierealist is uw gesprekspartner en adviseur bij verbouw of herinrichting van de woon- of leefomgeving van ouderen met dementie. Met als einddoel prettig en veilig wonen. Bijkomend voordeel is dat wij het kostenaspect niet uit het oog verliezen. Samen is altijd beter Door samen te werken met de bewoner, familie en dienstverleners ontstaat betere omgeving. De Dementierealist werkt dan ook altijd samen met deze partijen. Als deelnemer en lid van een werkgroep, als voorzitter/trekker, adviseur of ondersteuner. Al deze rollen zijn door ons op professionele wijze in te vullen. Methodiek De Dementierealist werkt onder andere volgens de Brein omgeving methodiek (BOM). Deze methodiek kenmerkt zich door een pragmatische aanpak waarbij omgevingskenmerken worden ingezet voor een fijne en veilige woon- en leefomgeving. De Dementierealist is BOM gecertificeerd.

QuickScan

Met onze Dementierealist app scannen we de huidige situatie en omgeving. Op basis van 145 checkpunten wordt weergegeven wat de actuele situatie is. Ondersteund door een helder rapport kan de opdrachtgever een verbeterplan maken en de aanpassingen realiseren.

0-meting

Wat is de huidige situatie en wat is het einddoel? Wij komen op locatie, observeren, interviewen en aanschouwen de situatie. Op basis hiervan maken we een plan om te komen tot het gewenste resultaat. Alle elementen die zorg dragen voor een prettige en veilige woon- en leefomgeving voor mensen met dementie staan hierin beschreven.

Advisering en begeleiding

De praktijk leert dat het op tijd betrekken van de Dementierealist veel toegevoegde waarde heeft. De gedegen kennis en ervaring van de Dementierealist levert altijd positief rendement op.

Bouwkundige ergonomische advisering

In verschillende fases van verbouw en nieuwbouw wordt de Dementierealist ingezet om de puntjes op de i te zetten. Met enige regelmaat is dit een “eye opener” voor architecten, bouwkundig adviseurs en (interne) projectleiders.

Training en workshops

Onderwijzen en trainen van zorgmedewerkers en technische en bouwkundige medewerkers leidt tot meer kennis en begrip van een prettige en veilige leefomgeving voor cliënten met dementie. Kennismaking met de BOM methodiek leidt tot enthousiaste ambassadeurs die de dagelijkse praktijk met BOM ogen bekijken. Zo blijft je organisatie de juiste focus houden. De trainers van Dementierealist zijn bij uitstek specialisten die hun kennis en enthousiasme niet alleen op een prettige manier over brengen maar er ook voor zorgen dat de kennis geborgd wordt en daarmee behouden in de organisatie.

"De omgeving heeft altijd invloed op het gedrag"

Postadres:
de Gardeniers 10
8313 AX Rutten
KvK: 65412192
btw: NL108972562B01
M: info@dementierealist.nl
T: 06-30226807